Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon Nedir?


Akreditasyon nedir? Uluslararası düzen ve standart bir kalite anlayışının benimsenebilmesi için geliştirilen birçok kalite kontrol sistemi ve protokol bulunmaktadır. Özellikle ölçüm cihazlarının verdiği sonuçların doğrunabilirliğini ve gerçeğe yakın değerler elde etmeye olanak sağlayan kalibrasyon laboratuvarları, büyük bir önem taşımaktadır.
 
Akreditasyonsa, uygunluk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştiren kuruşların ve bu çalışmalar sonucunda düzenlenen uygunluk belgelerinin (sertifikalarının) ve raporların teyit belgelerine ilişkin (kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, personel belgeleri, deney ve muayane raporları vb) güvenilirliğin ve geçerliliğin kanıtlaması amacıyla kurulan bir kalite altyapısı olarak görülebilir. Bu değerlerindirmeler, ulusal veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yani, belgelendirme kuruluşlarının da bir onay ve denet süreci bulunmaktadır.

Birçok akreditasyon çeşidi bulunmaktadır. Laboratuvar akreditasyonu, muayane kuruluşlarının akreditasyonu, ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu, personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu, kalite sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonu. 

Akredite, kalibrasyon (uygunluk) değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmetin ve bu hizmet/ürün için yapılan kalibrasyon uygulamalarının, kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirildiğine dair güven telkin edilmesini sağlar. Yani yeterlilik onaylama mekanizmasının en üst basamaklarından birisi denilebilir. 
Akreditasyon nedir? sorusunun arından akredite laboratuvar olmanın getireceği avantajların neler olduğu düşünülmektedir. Teknik kriterlere uygun bir laboratuvar olmak, güvenilirliğin bir göstergesidir. Laboratuvar akreditasyonu da yine laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasında rol oynar. Müşteriler daha güvenilir hizmetler aldıklarının bilincinde olurlar. Deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirlerken ve seçerken kolay bir yöntem olmaktadır. Hizmet alınacak laboratuvarlar için seçim aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar bulunmaktadır:

-Deney ve ölçüm tesislerinin niteliği gözetilmelidir.
-Çalışanların vasıfları, eğitim durumları ve deneyimleri göz önünde bulundurulmalı ve incelenmelidir.
-Numene alma metodlarının uygunluğunun sağlanması gerekir
-Deneylere ve ölçümlere ait donanımın teknolojik durumu ve kalibrasyonuna dikkat edilmelidir.
-Deney metodlarının kullanılabilirliği, istenen sonucu veren nitelikte mi?
-Etkin bir kayıt ve rapor sunma sistemi mevcut mu?

Kalibrasyon işlemleri için firmalarla çalışma gerçekleştirirken akredite belgeleri ve akreditasyon belgeleri incelenmelidir. Akreditasyon belgesine sahip firmalar, güvenilirliğini kanıtlamış firmalardır.

akreditasyon  akreditasyon belgesi  akredite kalibrasyon laboratuvarı  kalibrasyon  kalibrasyon laboratuvarı  istanbul akredite kalibrasyon  pendik akredite kalibrasyon  istanbul kalibrasyon  pendik kalibrasyon  pendik kalibrasyon firmaları